Jak je to se spotřebou energie při saunování – často kladené otázky

 

 

 

Odpoví vám Timo Harvia, technický ředitel společnosti Harvia.

 

V nadcházející zimě bude velká část Evropy i zahraničí nahlížet na cenu energií s větší obezřetností než v předchozích letech. Mnoho lidí si může myslet, že návštěvy sauny je jedna z věcí, které by měli omezit, aby ušetřili elektrickou energii. Doporučujeme se však podívat na energetickou spotřebu saunování blíže, protože ji ovlivňuje několik proměnných – požadovaná teplota, doba saunování, materiály použité v sauně, poměr výkonu topidla k objemu sauny, provoz ventilace a tak dále.

 

Pomocí mnoha jednoduchých tipů můžete výrazně snížit energetickou náročnost saunování. Navíc je dobré pamatovat na to, že v každém případě většina tepla ze sauny zůstává v budově.

spotreba-energie-faq-motive

Timo Harvia opravuje největší mylné představy, dává tipy pro energeticky účinnější saunování a odpovídá na nejčastější otázky související se spotřebou energie v sauně:

 

 1. Jak sauna využívá energii a co se děje s energií po saunování?
 2. Kolik energie spotřebuje topidlo?
 3. Kolik stojí saunování?
 4. Jaká opatření lze učinit pro snížení energetické náročnosti sauny?
 5. Jaká opatření jste zavedli pro snížení spotřeby energie?
ref-olse

Hlavní přednosti

 • Většina tepla generovaného saunovým topidlem se přenáší do ostatních částí bytu a pomáhá tak udržovat teplo domova.
   
 • Výkon topidla (kW) přímo neudává maximální spotřebu energie za hodinu. K udržení požadované teploty se spotřebuje méně než 50 % maximálního výkonu.
   
 • Existuje několik jednoduchých a chytrých způsobů, jak snížit spotřebu energie při saunování, od přeskládání saunových kamenů až po snížení teploty v sauně.
   
 • Saunování může snížit spotřebu teplé vody, protože se snižuje potřeba teplé sprchy. Ohřev vody ve sprše obvykle spotřebovává hodně energie a veškerá teplá voda jde do odpadu.

1. Jak sauna využívá energii a co se děje s energií po saunování?

Při zvažování energetické náročnosti sauny je dobré znát jeden ze základních chemických a fyzikálních zákonů o zachování energie. Energii nelze vytvořit ani zničit, lze ji pouze změnit nebo přenést z jedné formy do druhé.
 

Elektrická kamna přeměňují veškerou elektřinu na teplo. Termostat kamen reguluje zapínání a vypínání topných těles tak, aby udržovala kamna horká podle požadované teploty.
 

Při vyhřívání sauny a při saunování kamna ohřívají nejen vzduch, ale také kameny, vnitřní obklad stěn a stropu, dveře a lavice. Během saunování se energie využívá také k odpařování vody, jinými slovy k vytváření páry. Většina tepla ze sauny je přenášena dveřmi a konstrukcí do zbytku budovy. Tepelná energie unikající ze sauny do zbytku bytu, například do přilehlé koupelny, snižuje potřebu dalších zdrojů vytápění. Saunu lze proto v chladnějších měsících považovat za sekundární zdroj tepla. Například v případě použití rekuperace zůstává většina tepla ze sauny využitelná pro vytápění budovy.

schema-co-se-deje-s-energii-v-saune

2. Kolik energie spotřebuje topidlo?

Výkon kamen v kW krát doba provozu přímo nevypovídá o kWh spotřebovaných saunováním. Po dosažení cílové teploty v sauně začne termostat odpojovat elektřinu vedoucí do topných těles kamen. Ve fázi ohřevu jsou kamna zapnuta na plný výkon na prvních 30–40 minut v závislosti na velikosti sauny, izolaci a nastavené teplotě. Poté je výkon asi 50% maxima, aby sauna zůstala na požadované teplotě.
 

Vezměme si například tradiční finskou rodinnou saunu pro 3-4 osoby se saunovými kamny o výkonu 6 kW. Sauna se obvykle nejprve zahřívá asi hodinu, poté jsou kamna ještě další hodinu zapnutá. V tomto případě 6 kW kamna spotřebují 4-5 kWh v první hodině a 3-4 kWh v další hodině. Celkově je spotřeba topidla za dvě hodiny cca 7-9 kWh. Údaje o spotřebě jsou založeny na izolované sauně s kamny vhodnými pro velikost sauny.

 

schema-saunovani-1h

Investicí do saunování lze ušetřit v nejlepším případě několik kilowatthodin, pokud půjdete do sauny hned, jak je připravena, a půjdete do sauny pouze na 15–20 minut, což je dostatečná doba pro využití zdravotních účinků. Ročně může úspora činit více než 500 kWh, pokud do sauny budete chodit třikrát týdně. Pokud je topidlo zapnuté po dobu dvou hodin v kuse a sauna je používána 3x týdně, je roční spotřeba výše uvedeného příkladu sauny 1092–1404 kWh. Když na saunování půjdete rozumněji, jak je znázorněno na obrázku, spotřeba je hluboko pod tisíc kWh (780 kWh). Do chytrého saunování se tedy vyplatí investovat.

schema-zodpovedne-saunovani

3. Kolik stojí saunování?

Vliv vyhřívání sauny na účet za elektřinu závisí na typu topného systému a režimu bydlení. Pokud je v bytě uzavřena smlouva na elektřinu na dobu neurčitou, saunování v domě s přímým elektrickým vytápěním dodatečné náklady v chladnějších měsících, kdy je potřeba vytápění domů, nezpůsobuje. Většina tepla v sauně zůstává uvnitř budovy. Při použití noční nebo burzovní elektřiny je rozdíl v ceně elektřiny mezi okamžikem vytopení topného systému a vytopením sauny. V domech vytápěných dálkovým vytápěním, dřevem nebo tepelným čerpadlem se vliv saunování na účet za elektřinu přirozeně odvíjí od nákladů na různé způsoby vytápění ve srovnání s cenou elektřiny, dá se ale říct, že sauna má na celkovou spotřebu energie vždy snižující účinek.
 

Při kalkulaci ceny saunování nelze použít obecný vzorec. Přestože nebudeme brát v potaz teplo, které zůstane v bytě, můžeme říct, že náklady na saunování, pokud částku vydělíte počtem saunujících, jsou v porovnání s blahodárnými účinky saunování poměrně malé.
 

Chcete si saunu postavit sami?

Vše potřebné koupíte v našem e-shopu

banner-eshop

4. Jaká opatření lze učinit pro snížení energetické náročnosti sauny?

spotreba-energie-img2
Minimálně jednou ročně saunové kameny z kamen vytáhněte a znovu naskládejte. V případě potřeby vyměňte staré kameny za nové.
 

Přeskládání kamenů je jedním z nejúčinnějších řešení pro úsporu energie. Když může vzduch v kamnech správně cirkulovat, sauna se ohřeje rychleji a topidlo spotřebuje méně energie na vyhřátí sauny.
 

Důrazně se doporučuje kameny přeskládat alespoň jednou ročně nebo častěji, pokud je sauna hodně využívána. Topné kameny se během používání pomalu, ale postupně rozpadají z důvodu velkých teplotních výkyvů. Zároveň se ze spodní části ohřívače odstraní případné kusy kamene a rozbité kameny se nahradí novými. Tímto způsobem zůstává topný výkon kamen optimální a je zabráněno riziku přehřátí. Měli byste se podívat na pokyny pro skládání kamene v uživatelské příručce vašeho topidla.

spotreba-energie-img3
Nastavte kamna na nižší teplotu – dobrého napařování je často dosaženo při 70 °C.
 

Nejdůležitější je vybrat si topidlo podle vlastních preferencí sauny. Můj názor je, že saunující, který má sloupová kamna s velkým množstvím kamenů, je často spokojenější s nižší teplotou. Velká masa kamenů poskytuje příjemnou jemnou páru. V kamnech s větší kapacitou kamenů, jako jsou kamna Harvia Legend, Cilindro a Glow, kameny zadržují a vydávají své teplo ještě dlouho po vypnutí ohřívače.
 

Kameny v dobrém stavu a vzdušně naskládané také zlepšují zážitek z páry a urychlují vyhřátí sauny, protože do ní teplý vzduch lépe přechází. Pro ty, kteří mají rádi vyšší teplotu, doporučuji saunová kamna s menší kapacitou kamenů, jejichž dobrým příkladem jsou kamna Harvia Virta a Wall.

spotreba-energie-img4
Ujistěte se, že máte topidlo se správným výkonem
 

Důležitou věcí je volit výkon topidla podle objemu sauny a použitých materiálů. Jsou-li kamna příliš výkonná na objem sauny, můžou saunu rychle vyhřát, ale kamenům neposkytnou dostatek času na uložení dostatečného tepla pro polévání. V tomto případě bude vždy opětovné zahřátí kamenů vyžadovat více času. Pokud jsou kamna na objem sauny příliš slabá, může dosažení požadované teploty trvat příliš dlouho a topná tělesa se mohou v důsledku nadměrného přetěžování rychleji opotřebovat. Delší doba ohřevu znamená i delší dobu, za kterou energie unikne ze sauny, přestože velká část tepla jde jinam do bytu.
 

spotreba-energie-img5
Zkontrolujte, zda je ventilace v sauně správně nastavena
 

Všechny sauny potřebují nějaký ventilační systém k cirkulaci vzduchu. Když saunu nikdo nepoužívá a není tam žádný zdroj vlhkosti, větrání není nutné. Máte-li možnost, nechte větrací otvory zavřené, když se sauna vytápí. To pomáhá udržet teplo ve vaší sauně a umožňuje rychleji dosáhnout požadované teploty. Při vstupu do sauny a při vytváření páry pomocí polévání kamenů je nutné otevřít průduchy pro čerstvý vzduch. Přílišné větrání může znamenat, že teplo ze sauny uniká příliš brzy. Příliš slabé větrání může naopak ztěžovat dýchání. Nedostatek větrání také brání správnému sušení sauny.
 

spotreba-energie-img6
Vyvarujte se zbytečného vyhřívání sauny a zkraťte dobu saunování
 

Jděte do sauny, jakmile dosáhne požadované teploty a saunu ihned po saunování vypněte. K dosažení zdravotních přínosů sauny stačí 15 minut pobytu.
 

spotreba-energie-img7
Nenechávejte dvířka otevřená zbytečně dlouho
 

Při otevření dveří ze sauny uniká teplo do zbytku bytu. Nevyplatí se otevírat dveře zbytečně. Po saunování můžete nechat dveře sauny otevřené, v takovém případě se teplo přenese snadno do bytu.
 

Všechny tyto rady platí stejně i v saunách vytápěných dřevem a šetří přírodu.

5. Jaká opatření jste zavedl pro snížení spotřeby energie?

Myslím, že se musíme zaměřit na snížení naší každodenní spotřeby energie. Snížení teploty domova například o stupeň a snížení spotřeby teplé vody má na spotřebu energie výraznější vliv než saunování. Jedním z mých poznatků je také to, že saunování může ve skutečnosti také snížit spotřebu horké vody, protože se snižuje potřeba horké sprchy. Ohřev vody ve sprše v domácnosti obvykle spotřebuje spoustu energie a veškerá teplá voda jde do odpadu a její teplo se tak dál nevyužije, na rozdíl od tepla v sauně.
 

Kromě upravené vnitřní teploty se zaměřuji na ty spotřebiče, kde energie odchází přímo z domu a nelze ji dále využít. Kromě toho, abych snížil množství teplé vody odtékající do odpadu, dbám i na včasné používání odsavače par, který vyfukuje teplý vzduch přímo z domu, nezapomínám odsavač par vypnout po vaření. Dveře zbytečně nenechávám otevřené a věnoval jsem pozornost stavu těsnění dveří a oken. Kromě toho jsem se kriticky podíval na venkovní a vánoční osvětlení, protože jejich energie jde přímo ven. O používání elektrospotřebičů, jejichž tepelná energie zbývá uvnitř domu, se tolik nebojím. Platí pro ně stejné zákony jako pro saunová kamna, to znamená, že se teplo dále zužitkuje. Patří mezi ně například trouba a lampy uvnitř. Samozřejmě hlídám, aby žádné zařízení nebylo zapnuté zbytečně.
 

Dále doporučuji zkontrolovat všechny elektrospotřebiče v domácnosti, zda jsou v řádném funkčním stavu. Údržba spotřebičů, jako jsou chladničky a mrazničky, může výrazně ovlivnit jejich spotřebu energie. I malé akce mohou ovlivnit denní spotřebu energie.
 

spotreba-energie-img8

Investice do energetické účinnosti saunování slouží jak peněžence, tak životnímu prostředí, ale je také rozumnou investicí do zachování vlastního zdraví a pohody. Saunování má několik vědecky prokázaných zdravotních výhod. Pravidelné saunování podporuje životní styl ve znamení zdraví a pohody. Sauna nabízí chvíle relaxace, které jsou v dnešním stresujícím světě cenné. Chodit do sauny je ale především příjemné!

 

#healingwithheat

 

Timo Harvia, technický ředitel, Harvia Group

Chcete znát více?

Další zajímavosti se dozvíte v poradně

bg-banneru-dalsi-clanky2
Zavřít
Loading...