• Přeskoč na obsah
 • Přeskoč na levé menu
 • Přeskoč na horní menu
 • Infrasauna obecné informace

  Volejte zdarma 800 500 600

  Infrasauny - Sauna Rodium


  Infrasauny (infrakabiny) jsou dřevěné kabiny velmi  podobné klasické sauně. Zásadním rozdílem je však zdroj tepla. V infrasauně  jsou jím infrapanely, někdy nazývané  jako infrazářiče.  Pobyt v infrasauně je od klasického saunování odlišný tím, že v infrasauně dochází k ohřívání těla prostřednictvím záření, které proniká do povrchových tkání. Při interakci záření s tkáněmi vzniká jako sekundární teplo sálavé, a to nahřívá infrasaunu samotnou. Proto je žádoucí infrasauny důkladně větrat.

  Provozní teplota infrasauny bývá mezi 45—60 ºC, čili daleko nižší, a doba pobytu v infrasauně je delší než v klasické sauně se saunovými kamny. Doporučuje se  přibližně 25—45 min.  Infrasauna  nemá jiný pozitivní zdravotní účinek než sauna klasická. Léčivým faktorem u obou saun je teplo, které se liší pouze zdrojem a svou intenzitou pronikání tkáněmi.

   

  Infrasauny - obecné